توضیحات

چاپ کاتالوگ لوازم یدکی شرکت تیناکو

چاپ کاتالوگ لوازم یدکی این مجموعه در زشتان سال 96 انجام شده. این کاتالوگ با دارا بودن 40 صفحه داخلی در ابعاد A4 به صورت چهاررنگ با کاغذ گلاسه 135 گرم چاپ شده.

از موارد تقویت این کاتالوگ به چاپ جلد و روکش آن برمی گردد. جلد این کتاب با رنگ پنتوم و روکش سلفون مخلمی انجام شده که زیبایی خاصی به چاپ این کاتالوگ داده بود.

صحافی این گاتالوگ با چسب گرم انجام شده.

موارد پیشنهادی در چاپ کاتالوگ لوازم یدکی:

بهتر است در چاپ کاتالوگ لوازم یدکی به دلیل شرایط استفاده در تعمیرگاها و لوازم یدکی فروشیها از پوشش سلفون برای جلد حتما استفاده شود. و برای کاغذ داخل از گلاسه سنگین استفاده شود تا ماندگاری طولانی تری در محیط استفاده داشته باشد.