توضیحات

استعلام قیمت چاپ لیبل عرقیات

چاپ لیبل عرقیات :

یکی از مهترین آیتم ها در صنعت عرقیجات بسته بندی محصول و چاپ لیبل برای روی شیشه یا پت آن می باشد. صنعت عرق گیری و گلاب گیری یکی از صنعت های قدیمی با تاریخ چند صد ساله در ایران می باشد.