توضیحات

چاپ جعبه مودم اینترنت:

چاپ جعبه مودم به صورت لمینتی با روکش سلفون قابل اجرا می باشد.