تکنیک برجسته سازی:

برجسته سازی یکی از آیتم های زیباسازی خدمات پس از چاپ می باشد که با کلیشه آلومینیومی و دستگاه لترپرس و در اثر فشار کلیشه بروی کار بوجود می آید.

انواع برجسته سازی:

همراه با برجسته سازی کار می توان از طلاکوب و نقره کوب هم استفاده کرد تا زیبایی کار را دو چندان کند.