لترپرس و دایکات صرفا جهت انجام کارهای نهایی چاپ مثل قالب زنی ، خط تا ، پانچ ( سوراخ کردن ) ، برش حالت دار مورد استفاده قرار می گیرد.

لترپرس:

دستگاه چاپ قدیمی می باشد که امروزه در چاپخانه با برداشتن مرکب دان از آن جهت چاپ قالب استفاده می شود. دستگاه تخصصی چاپ قالب دستگاه بوبس می باشد که به علت بزرگ بودن دستگاهها در اکثر چاپخانه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

دایکات:

دایکات دستگاه دستی زدن قالب و خط تا می باشد. دستگاه دایکات به صورت فکی می باشد و با فشار اوردن قالب برروی کار قالب زده میشود. دستگاه دایکات در ابعاد و سایزهای مختلف تولید می شود.