سلفون حرارتی و چسبی چیست:

سلفون در واقع یک تکنیک پوششی جهت محافظت و زیبایی بیشتر کارهای چاپ شده می باشد که به دو صورت چسبی و حرارتی قابل اجرا می باشد. سلفون به صورت مات، براق، مخملی، و متالایز قابل اجرا می باشد.

سلفون حرارتی:

تکنیک سلفون حرارتی به این صورت می باشد که بر روی خود سلفون چسب دارد و در دستکاه سلفون کشی پس از گرم شده کامل سیلندر دستگاه و عبور مقوا از بین سیلندر گرم شده و سیلندر فشار چسب سلفون در اثر گرما برروی مقوا چسبیده و در اخر کار به صورت شیت تحویل میشود.