کارت ویزیت

خانه/کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت سلفون مات

2020-04-26T15:48:40+04:30

چاپ کارت ویزیت سلفون مات یک رو و دورو برای چاپ کارت ویزیت سلفون مات از مقوای گلاسه 300 گرم استفاده می شود. برای پوشش نیز از سلفون مات حرارتی استفاده می کنیم که هم باعث کیفیت بهتر کارت ویزیت و هم باعث جلوگیری از دون زدن کار میشود. کارت ویزیت سلفون مات در [...]